Finanse

tematyczny blog internetowy!

Posted by admin On September - 6 - 2018 Comments Off on System ekonomiczny
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Gospodarka i typy
Makroekonomia jest oddziałem ekonomii zajmującej się ankietą sposobu działania gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, koncentrującej się na analizie przedsięwzięcia pojedynczych podmiotów ekonomicznych czy też przebiegach zachodzących w naświetlonych segmentach ekonomii, makroekonomia analizuje zjawiska oraz procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi stanowiącymi probierzami zjawisk oraz etapów gospodarczych. Wolno je wskazać mianem makrowielkości ekonomicznych. Pośród bazowych makrowielkości gospodarczych wypada wymienić pomiędzy innymi wytwórczości, stanowisko, inwestycje, konsumpcje, popyt, ogólny poziom cen, wywóz towarów lub import – oto ekonomia. Wolno wiec oznajmić, że makroekonomia testuje kształtowanie się makrowielkości ekonomicznej oraz występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach oraz zmianach makrowielkości oraz objaśnić mechanizmy dotyczące wzajemnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje wskazać czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu trafnych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nadmiernie łatwa, w praktyce mogą pojawić się przeróżne komplikacje, trudności oraz uchylania się, kiedy nie są przestrzegane odpowiednie zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: występujące w postaci zasobów, oraz w postaci strumieni. Zasoby określamy jako nagromadzony stan danej wielkości w określonym momencie.

admin

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Comments are closed.